BELANGRIJK BERICHT // IMPORTANT MESSAGE

admin's picture

BELANGRIJK BERICHT // IMPORTANT MESSAGE

Beste bezoekers, (scroll down for English)
graag uw aandacht voor dit belangrijk bericht in verband met ‘Mental Maniacs’ op 05 April 2015.

De politie van Leuven heeft spijtig genoeg een negatief advies gegeven voor onze fuif in de The Social Club te Leuven en daarom is onze vergunning om het evenement op deze locatie te laten doorgaan, ingetrokken.

De opgegeven reden is dat de zaal niet voorbereid is op het verwachte bezoekersaantal en daarom kan de veiligheid van de bezoekers niet gegarandeerd worden. Als organisatie hebben wij begrip voor deze beslissing omdat wij tenslotte verantwoordelijk zijn voor het welzijn van onze bezoekers.

Daarom hebben wij beslist dit evenement te verplaatsen naar een grotere locatie buiten Leuven op ongeveer 15 minuten rijden van de originele locatie. Mental Maniacs zal doorgaan in de Stadsfeestzaal Aarschot, Demervallei 14, 3200 AARSCHOT. De line-up & datum (zondag 5 april 2015) blijven ongewijzigd.

Verkochte tickets blijven uiteraard geldig voor de nieuwe locatie. Mochten er mensen zijn die al een ticket gekocht hadden maar hun geld liever terugbetaald* zien, gelieve contact op te nemen met info@hardcoremaniacs.be (*enkel geldig voor tickets aangekocht voor 26.02.2015 – geen terugbetalingen meer mogelijk na 05-04-2015)

---------------------------------

Dear visitors
can we have your attention for tis important message regarding ‘Mental Maniacs’ 5th of April 2015.

Unfortunately, the Police of Leuven has given a negative advice for our party in The Social Club and therefore we no longer have a permit to give this party in this location.

The reason is that the location is not ready for the expected visitor number and therefore the safety of the visitors can't be guaranteed. As an organization we understand this decision as we are responsible for the well-being of our visitors.

That's why we have decided to move the event to another, bigger location outside Leuven at about 15 minutes driving from the original location. Mental Maniacs will take place in Stadsfeestzaal Aarschot, Demervallei 14, 3200 Aarschot. The line-up & date (5th of April 2015) remain unchanged.

For those who already have tickets, the tickets remain valid in this new location. If the people who already bought a ticket prefer to have a refund*, please send an e-mail to info@hardcoremaniacs.be (only valid for tickets bought before 25.02.2015 - no refunds possible after 05th of April 2015)

Navigation

Soundcloud